Vastgoed Beheer App en Oplever App dragen bij aan de standaardisering en procesoptimalisaties binnen de vastgoedmarkt

Het aantal gebruikers van de Vastgoed Beheer App en Oplever App is in 2014 aanzienlijk gestegen. Naast de reguliere verkoop van de standaard Apps, hebben diverse partijen in zowel de vastgoedmarkt alsook andere branches de Apps custom made in gebruik genomen. ‘’Deze gerealiseerde groei willen we in 2015 voortzetten in zowel de Nederlands- als Duitstalige markten’’, aldus Jordy Peterse, coördinator van de Apps.

Sinds de introductie van de Vastgoed Beheer App en Oplever App op de Nederlandse markt(2013) is er een flinke groei gerealiseerd in de afzet van zowel de standaard alsook de custom made Apps. Het melden van klachten en het opnemen van inspecties aan de hand van moderne technologieën dragen bij aan de procesoptimalisaties binnen bedrijfsvoeringen. Door middel van de Apps kunnen er stappen uit de bedrijfsprocessen gesneden worden waardoor er sneller en kostenbesparend gehandeld kan worden. Per 1 november 2014 zijn de Vastgoed Beheer App en Oplever App ook geïntroduceerd in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland onder de naam: Die ImmoverwaltungsApp en Die AbnahmeprotokollApp.

Vastgoed Beheer App

Het verwerken, administreren en doorzetten van klachten en meldingen kan vanaf nu een heel stuk sneller en eenvoudiger. Via de Vastgoed Beheer App kunnen meldingen en klachten, inclusief foto’s, locatiebepaling en omschrijving, doorgeven worden waarna deze op een vast e-mailadres binnen komen. Dit zorgt er voor dat alle meldingen compleet zijn en er een goede digitale archivering wordt gecreëerd. Ideaal voor filiaalbedrijven, franchiseorganisaties, woningcorporaties, vastgoedbeheerders en particuliere verhuurders.

Oplever App

Via De Oplever App kunnen makelaars en/of beheerders van vastgoed op een efficiënte manier met elk soort tablet een opleveringsrapport van hun object maken. Aan de hand van een geautomatiseerd stappenplan dat middels de App gevolgd wordt, is het opleveringsrapport gegarandeerd compleet en geordend. Bij het opleveringsrapport heeft de gebruiker de mogelijkheid om een onbeperkt aantal foto´s toe te voegen. Nadat alle gegevens met bijbehorende foto´s aan het opleveringsrapport zijn toegevoegd, wordt het opleveringsrapport direct digitaal ondertekend. Het opleveringsrapport dat automatisch wordt opgemaakt komt vervolgens op de ingevoerde e-mailadressen binnen waardoor er verder geen administratieve werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden.

Custom made applicaties

De standaard versies van de Apps worden in de Apple Store en Google Play aangeboden. De Apps kunnen ook volledig custom made ontwikkeld worden naar de huisstijl en volgens de bedrijfsvoering van een partij. Er zijn meerdere Apps ontwikkeld voor partijen in diverse branches met uiteenlopende functionaliteiten. Zo zijn er naast de vastgoedbranche ook Apps in de horeca-, graffiti- en energiebranche geïntroduceerd. ‘’Doordat er vele mogelijkheden zijn om de wensen en behoeften van partijen in de custom made Apps te verwerken kan het op vrijwel elk type branche toegepast worden, aldus Peterse.’’ Ook onder de woningcorporaties is de behoefte inmiddels gebleken. Beide Apps worden voor een aantal woningcorporaties ontwikkeld.

Groei in 2015 voortzetten

In 2015 wil de organisatie achter de Vastgoed Beheer App en Oplever App de gerealiseerde groei van het afgelopen jaar voortzetten en de marketing- en sales activiteiten in de markten intensiveren. ‘’Naast het stimuleren van de reguliere verkopen gaan wij ons meer richten op de ontwikkeling van custom made applicaties voor bedrijven in alle type branches. Op basis van de gebruikerservaringen kan er geconcludeerd worden dat de Apps van zeer toegevoegde waarde zijn voor verschillende bedrijfsvoeringen. De Apps spelen in op de huidige economische situatie waarmee bedrijven effectiever en voornamelijk kostenbesparend kunnen handelen.’’

Op www.vastgoedbeheerapp.nl en www.opleverapp.nl is meer informatie te vinden over de werking, toepassingen en varianten van de apps. 

Reacties