Taxatie Special: Taxatie van corporatiewoningen, wat is de invloed van de Circulaire?

In de circulaire MG 2013-02 (opvolger van MG 2011-04) worden naast regels voor de verkoop van individuele woningen ook regels vastgesteld voor de verkoop van complexen. Bij de verkoop van individuele woningen voor de corporaties hoeven de taxateurs uitsluitend de marktwaarde vast te stellen waarbij het referentiekader bestaat uit woningen die zonder verkoopbelemmerende bepalingen worden verkocht.

Reacties