Jos Teunissen, CoreNet: ‘Zoals we nu energie verbruiken, kan het niet doorgaan’

Kantoor vol Energie, een initiatief van Energiesprong |Platform31, is gestart met ‘de Verbinders’, een serie van zes interviews met invloedrijke mensen uit de wereld van corporate real estate. Vandaag trappen wij af met een gesprek met Jos Teunissen van CoreNet.

Jos Teunissen is sinds 2009 bestuurslid van CoreNet Global Benelux Chapter. CoreNet is wereldwijd de grootste organisatie van corporate real estate managers, met in totaal 8000 leden. De belangrijkste voordelen voor de leden zijn hun netwerk versterken, kennis delen, opleidingen volgen en professioneel groeien. Het Benelux Chapter telt 110 leden, waaronder bedrijven als Philips, SAP en Shell. Maar ook de grote serviceverleners, beleggers en projectontwikkelaars, zoals JonesLang LaSalle, DTZ, OVG en CB Richard Ellis. “Steeds meer bedrijven willen huisvesting die past bij hun duurzame imago.”

Waarom verbindt CoreNet zich aan Kantoor vol Energie?

“Voorheen was CoreNet uitsluitend een kennisnetwerk. Nu worden we meer en meer gevraagd als belangenbehartiger van de eindgebruiker. Vanuit die hoedanigheid verbinden we ons nu ook met Kantoor vol energie. Onze achterban stemt daarmee in; onze leden zijn zich er terdege van bewust dat hun kantoren een asset zijn voor hun organisatie. CoreNet heeft bovendien zelf een groot onderzoek gedaan naar huisvesting van de toekomst, Core 2020. De conclusies daarvan passen naadloos in het programma van Kantoor vol energie. Ook het meerjarenonderzoek van CoreNet en FMN ‘Wat wil de eindgebruiker’, in het kader van de kantorentop, laat zien dat duurzaamheid bovenaan de agenda staat. Wij zien het als een privilege dat we als CoreNet de mening van onze leden mogen laten horen.” 

Wat beteken jij persoonlijk voor de transitie?

“Ik zet binnen ons bestuur de transitie naar energieneutraal op de agenda en verspreid de boodschap via netwerkbijeenkomsten, kennisdeling en social media. Verder breng ik leveranciers en dienstverleners die interessant kunnen zijn voor het programma in contact met organisaties die voor de transitie willen gaan. Via mijn eigen advies en consultancy bedrijf CRE & More ondersteun ik het transitieproces desgewenst met raad en daad.”

Waarom is de transitie naar energieneutrale kantoren belangrijk?

“Als ik kijk naar onze doelgroep: bedrijven hebben niet alleen de plicht wat terug te geven aan de maatschappij waar ze aan verdienen, ze moeten duurzaam ondernemen. Dat is hun verantwoordelijkheid. En vergeet niet: als een organisatie haar huisvesting energieneutraal of zelfs energieleverend maakt, heeft dat een enorme impact op hoe de klanten het bedrijf zien.

Kijkend naar de belegger: steeds meer bedrijven willen huisvesting die past bij hun duurzame imago. Als je niet luistert naar die wens, kun je het straks vergeten want dan heb je vastgoed waar niemand in geïnteresseerd is. Daar ben ik van overtuigd. En kijkend naar ons allen: we kunnen niet doorgaan met energie verbruiken zoals we nu doen. Wat is het alternatief? Maar doorgaan en doorgaan?”

Wat verwacht je van Kantoor vol Energie?

“Wat ze nu doen. Partijen met elkaar in contact brengen, voorwaarden scheppen en mensen écht bewegen: ‘Ga het doen! Huisvestingsverantwoordelijke, ga naar je directie en praat met ze hoe je het wilt gaan aanpakken.’ Daar helpt Kantoor vol energie bij met coaches, begeleiders, aanjagers en verbinders. Goed! Je ziet dat er nu echt stappen worden gezet. Ik hoop dat dat leidt tot een aantal succesvolle projecten, waar onze leden bij betrokken zijn.”

Waar liggen de grootste kansen?

“Niet in een specifiek thema. Het gaat om flexibiliteit, imago, aantrekkelijkheid, productiviteit… Je moet je totale huisvestingsplaatje bekijken als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. Wat wil je met je huisvesting bereiken: is het een marketing instrument, moet het bijdragen aan het imago, moet het een middel worden om medewerkers te behouden of aan te trekken? Zodra je die vragen beantwoordt, tekent zich een duidelijk verhaal af. Als je dat verhaal bespreekt met de eigenaar of de belegger, dan liggen dáár de kansen. Omdat je dan praat vanuit het bedrijfsbelang. En je hebt nu eenmaal een belangrijke hobbel te nemen: de Raad van Bestuur, die winst wil zien. Die moeten we dus voorzien van een goede business case, waaruit blijkt dat de huisvesting daaraan bijdraagt.”
 

Gesprekken met Verbinders: De Verbinders zijn invloedrijke branche-, kennis- en koepelorganisaties binnen of ‘naast’ het vastgoed. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het speelveld van de stakeholders in de wereld van corporate real estate: partijen die aan de zijde staan van de eigenaren, de gebruikers en daar tussenin. Door zich te verbinden aan Kantoor vol Energie dragen ze bij aan draagvlak voor structurele veranderingen in het werkveld van hun leden. Kantoor vol Energie maakt een serie met Verbinders van Corenet, FMN, IVBN, NeVaP, MVO NL en RICS. Dit gesprek is de eerste uit de serie. 

Tekst: Teun Boumans, Fotografie: Ellis Regina

Reacties