Herman De Groot

Herman De Groot
Bezoekadres:
Nijverheidsweg 74a
3812 PM Amersfoort

Postadres:
Postbus 864
3800 AW Amersfoort


Tel.: +31 (0)33 432 08 89
E-mail:
Web: http://www.hermandegroot.nl

Herman De Groot levert duurzame hoogwaardige technologische oplossingen, strategie en beleid op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling in de bebouwde omgeving. 

Herman De Groot is actief in vastgoed, onderwijs, laboratoria, industrie, gezondheidszorg, sport en recreatie.

Vastgoedstrategie

Herman De Groot heeft een aantal nieuwe unieke adviesproducten ontwikkeld voor de vastgoedmarkt. Deze adviesproducten zijn gericht op duurzame visie- en strategieontwikkelingen waardoor concrete doelen en resultaten voor de opdrachtgever worden bereikt. Hierin staat de doelgroep centraal die gebruik gaat maken van het vastgoed of gebied. Vanuit deze visie en strategie wordt het verdere proces van projecten ontwikkeld.

Visie en strategieontwikkeling
Herman De Groot ontwikkelt creatieve en innovatieve visies en strategieën voor vastgoed. Gebaseerd op de ambities van de eigenaar en aan de hand van marktanalyses worden concepten bedacht voor de herontwikkeling en transformatie van het vastgoed. Verschillende vernieuwende scenario’s en business modellen (cases) bieden de eigenaar meerdere alternatieven. 

Duurzame (vastgoed) ontwikkeling
Herman De Groot stelt vanzelfsprekend de duurzaamheid centraal in al haar projecten. Dit geldt voor nieuwbouw, renovatie/ transformatie en instandhouding van vastgoed.
Verduurzaming is een continu proces dat leidt tot behoud van tevreden huurders en een betere kwaliteit van het vastgoed. Door het vastgoed te kwalificeren is het zichtbaar op welk niveau het vastgoed duurzaam is, zoals bijvoorbeeld: BREEAM, EPA-U, EPG en GPR kwalificaties.

Project en procesmanagement
Naast het bedenken van integrale oplossingen is ons bureau expert in het beheersen, coördineren, afstemmen en optimaliseren van projecten en processen. Als onafhankelijk adviseur worden wij daarom ingezet als gedelegeerd opdrachtgever, procesmanager en projectleider.

Technologie

Ontwikkeling Technologieconcept
Herman De Groot heeft een aantal nieuwe unieke adviesproducten ontwikkeld voor de vastgoedmarkt. Deze adviesproducten zijn gericht op duurzame visie- en strategieontwikkelingen waardoor concrete doelen en resultaten voor de opdrachtgever worden bereikt. Hierin staat de doelgroep centraal die gebruik gaat maken van het vastgoed of gebied. Vanuit deze visie en strategie wordt het verdere proces van projecten ontwikkeld.

Integraal product (ontwerp)
Belangrijk uitgangspunt bij het integraal ontwerpen is dat gebruiker(s) centraal staan. Alle faciliteiten die de toekomstige gebruiker(s) nodig hebben om hun organisatie optimaal te laten functioneren zullen door ons bureau worden omgezet naar gebruiksvriendelijk duurzame technologie.

Integraal vormgeven
De ontwikkelde technologieconcepten zullen op een verantwoorde en esthetische wijze worden ontworpen. Zo ontstaat er een duidelijke balans in functionaliteit en vormgeving.

Research
Herman De Groot inventariseert, onderzoekt, beoordeelt en brengt adviezen uit op het gebied van duurzaamheid, duurzame energie, energieconcepten, bestaande status technologie en exploitatie. 

Financiële deskundigheid
Herman De Groot heeft kostendeskundigheid in eigen beheer.

Specialisatie Laboratoria
Herman De Groot is de specialist op het gebied van hoogwaardige laboratoria met hoge veiligheidseisen. Herman De Groot heeft unieke specialistische kennis voor de ontwikkeling van laboratoria in diverse segmenten, waaronder humaan onderzoek (≤ BSL3/MLIII-regiems), veterinair onderzoek ((≤ BSL4-/MLIV-regiems), agro-industrie, farmaceutische-industrie, ziekenhuizen en industrie. 

Kijk voor meer informatie over Projecten, Vastgoedstrategie en Technologie op www.hermandegroot.nl.