AllFixed Property Management

AllFixed Property Management
Rivium Quadrant 201
2909 LC Capelle aan den IJssel

Tel.: 010 763 08 00
E-mail:
Web: http://www.allfixed.nl

Werken met AllFixed Property Management loont, want…

1. AllFixed Property Management (APM) garandeert via haar dienst Financieel Management dat de beleggingswaarde van uw vastgoed toeneemt door inzet van haar Vaste-Service-Kosten concept. Niemand wil immers geconfronteerd worden met een naheffing van extra servicekosten. U als eigenaar niet en de gebruiker(s) al helemaal niet. Het risico van overschrijding berust bij APM.
2. APM stuurt heel actief op Energie Management. Gemiddeld behaalt APM 22% “winst” door adequate maatregelen te nemen. Bovendien wordt daarmee de CO2 uitstoot aanzienlijk gereduceerd.  
3. APM is bereid te investeren in uw vastgoed, mits het bijdraagt aan de duurzaamheid van uw pand of portefeuille.
4. Commercieel Management zorgt pro actief voor een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van vastgoed, waarbij het accent ligt op tevreden gebruikers door het constant te confronteren met de vraag: Wat is goed en wat kan beter?        
5. Technisch Management staat 24/7 in de startblokken om primair het gewenste onderhoud te verrichten en daarnaast onmiddellijk tot actie over te gaan bij eventuele onvoorziene calamiteiten.

APM werkt met een team van 15 mensen die dagelijks voor u klaar staan en uitvoering en invulling  geven aan de  slogan: Service & Stones.   

Linkedin              : nl.linkedin.com/company/all-fixed
Twitter                 : @AllFixedNieuws
Facebook            : https://www.facebook.com/AllFixed.nl