ARRA Management B.V.

ARRA Management B.V.
Postbus 185
3417 ZK Montfoort

Tel.: 085-2104401
E-mail:
Web: http://www.arramanagement.nl
Alles in huis. Geen zorgen.

ARRA Management B.V. heeft een eigen wijze van vastgoedbeheer. Vanuit een passend concept geven we invulling aan diverse vastgoedprojecten en nemen daarbij alle beheertaken uit handen. We hebben specialisten in dienst op zowel administratief, technisch als commercieel gebied. Alleen door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve ondersteuning realiseren we waarde behoud en verkooppotentie. Onze conceptuele benadering resulteert in een optimaal rendement van uw vastgoed.

Vastgoed draait om mensen. Mensen die er werken of wonen, mensen die zorgen dat het project functioneert. Om tot een rendabele exploitatie van een vastgoedproject te komen, moet tegenwoordig meer dan vroeger actief werk gemaakt worden van het beheren en marketen van een project. De tijd dat een project zichzelf verkocht is definitief voorbij. Het draait tegenwoordig om zeer dichte betrokkenheid bij de gebruikers, precies weten wat zij willen en wat hun behoefte is. Uitvoering van een uitgekiende strategie om de positie van een project te behouden en waar mogelijk te versterken.

We hebben de juiste mensen in huis met de ruimste ervaring in intensief management. Het draait om dagelijkse betrokkenheid en verbondenheid met een project. Het draait om precies weten waar de sterke en zwakke punten liggen, en het continu verbeteren daarvan. Het draait om aanwezigheid ter plaatse zodat je zichtbaar en aanspreekbaar bent voor de gebruikers, zodat je de service kan verlenen aan de gebruikers die zij wensen, dienstverlenend en gastvrij. Het draait om het dragen van verantwoordelijkheid voor het project. Het draait om het steeds weer vinden van nieuwe manieren om een project onder de aandacht te brengen, met creatieve marketing en het organiseren van allerlei evenementen, groot en klein. Het kan daarbij gaan om themabijeenkomsten over een aansprekend onderwerp, sociale evenementen, cultuur, sport. Daarnaast verzorgen we uiteraard de standaard beheeractiviteiten zoals het plannen en aansturen van onderhoud en reparaties (technisch beheer), het bijhouden van de administratie rondom een project en het innen van huurpenningen (administratief beheer), het aanbieden van huurovereenkomsten en het aantrekken van nieuwe huurders (commercieel beheer).

Kortom: alles in huis, geen zorgen.

Twitter: @ARRAmanagement
LinkedIn: arra-management-bv