Laanbroek Schoeman Adviseurs b.v.

Laanbroek Schoeman Adviseurs b.v.
Jan Leentvaarlaan 25
3065 DC Rotterdam

Tel.: 0102660044
E-mail:
Web: http://www.lsadviseurs.nl

Laanbroek Schoeman adviseurs (LSa) is een ambitieuze dienstverlener op het gebied van huisvestingsmanagement en organisatiegericht huisvesten. LSa lost vraagstukken integraal op en doet dat met een kritische en klantgerichte blik. Door aan te sluiten bij de doelen van de opdrachtgever worden duurzame oplossingen gevonden die ruimte laten voor toekomstige ontwikkelingen.

Bij LSa werken ruim 30 enthousiaste, professionele medewerkers met veel ervaring in advisering over huisvestings- en organisatievraagstukken en het managen van processen en projecten. LSa werkt onder andere voor ministeries en hun velddiensten, gemeenten, universiteiten, (hoge)scholen, musea, zorginstellingen, maatschappelijke instellingen, beleggers en zakelijke dienstverleners.

Organisatiegericht huisvesten

LSa ontwikkelt huisvestings- en werkplekconcepten die de werkprocessen binnen uw organisatie optimaal ondersteunen. Daarbij kijkt LSa naar de fysieke omgeving, de informatie omgeving én de sociale omgeving. Deze integrale aanpak in combinatie met maatwerk is de sleutel tot succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken.

Huisvestingsmanagement

LSa adviseert over strategische huisvestingsvraagstukken zoals analyseren van huisvestingsportefeuilles, huisvestingsbeleid, opstellen van masterplannen, locatiekeuzen en koop- of huurbeslissingen. LSa definieert vervolgens programma's en projecten die nodig zijn om de gewenste nieuwe situatie te bereiken. Op tactisch en operationeel niveau kan LSa het project vervolgens realiseren en de eindgebruiker begeleiden.

Projectmanagement

Onze oplossingen worden projectmatig gerealiseerd. Het beheersen van een project als proces, met alle stappen van programma van eisen, ontwerp, adviseren over de contractvorm, realisatie tot nazorg, is de kern van projectmanagement. LSa biedt de benodigde expertise en capaciteit om projecten van begin tot einde te begeleiden en beheersen.

Contactpersoon: Werner Schoeman