M2Beleggen BV

M2Beleggen BV
WTC H-toren
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam

Tel.: +31 20 79 976 46
E-mail:
Web: http://www.m2beleggen.nl

M2Beleggen biedt strategisch gelegen agrarische gronden aan in Nederland.
De tastbaarheid van grond als investering spreekt veel mensen aan. Er is al heel lang geen beweging geweest in de grondmarkt of in de hele economie wat dat betreft. Experts hebben de indruk dat de grondmarkt in 2014 een dieptepunt heeft laten zien en dat er in het komende decennium flink gebouwd zal (moeten) gaan worden.

M2Beleggen richt zich in hoofdzaak op het vinden - en aanbieden van gronden welke Gemeenten en ontwikkelaars noodgedwongen van hun balans willen of moeten halen. Het gaat dan om gronden welke eerder in een structuurvisie waren aangewezen als woningbouw – of bedrijven locatie. Wij bieden lange termijn beleggers de mogelijkheid om in deze gronden te investeren vanaf 100.000 euro, op basis van een 'agrarische plus prijs' (momenteel gemiddeld € 8 per m²). Voor de gemeente is het een win/win situatie, want hoewel men nu moet afschrijven, krijgt men de grond, volgens afspraak, weer door de beleggers aangeboden als de grond (weer) in zicht is voor een realisatie van bouwplannen en dat met een korting van 25% op de alsdan geldende prijs voor bouwgrond.

Kennelijk beseffen veel mensen dat met een investering in strategisch gelegen agrarische grond in elk geval wordt belegd in een object waarvan vaststaat dat de vraag stijgt, het aanbod daalt en dat het aanbod bovendien eindig is. Anders gezegd; er komt geen grond meer bij. Mogelijk de enige geoorloofde vorm van beleggen met voorkennis.
Bij M2Beleggen heeft de koper niet te maken met tussenpersonen, maar gaat de aankoop van grond rechtstreeks. Hierdoor kunnen wij strategisch gelegen gronden al gauw 50% goedkoper aanbieden dan andere aanbieders. Het bestuur wordt gevormd door Anthony Pieters en mr Bob Hodde.

Correspondentie:

Postbus 15758
1001 NG Amsterdam
KvK Amsterdam 55369553