Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen

Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen
Bezoekadres:
Handelsweg 59C, 1181 ZA Amstelveen
Postadres:
Postbus 275, 1180 AG Amstelveen

Tel.: 020 - 643 83 81
E-mail:
Web: http://www.reyersen.nl

Reyersen van Buuren selecteert goedrenderende vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers.

Onze zorgvuldige selectie- en controlemethodiek heeft zich over de jaren bewezen als een bijzonder nuttig hulpmiddel voor particuliere beleggers. Wij zijn trots op datgene wat wij voor onze relaties hebben bereikt:

Via Reyersen van Buuren zijn tot nu toe al 134 vastgoedfondsen succesvol geplaatst. De totale beleggingswaarde van deze projecten bedraagt ruim €2 miljard. Particuliere beleggers brachten hiervan ruim €720 miljoen als eigen vermogen in. Inmiddels zijn 65 vastgoedfondsen afgerond en verkocht. Het gemiddelde rendement daarvan bedraagt meer dan 10% per jaar.

Wij kijken altijd met een kritisch oog naar nieuwe beleggingskansen en selecteren uitsluitend bestendige proposities met een afgewogen risico.

Kijk voor nieuwe fondsintroducties op onze website: www.reyersen.nl

Reyersen van Buuren is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten.